Seminar online đây

Bạn nào thích lĩnh vực tối ưu hóa trong thực nghiệm có thể tham khảo nha. Seminar này ở VN chưa có ai làm đâu, mà lại viết dành cho các nhà Hóa Học nữa, dễ hiểu lắm.

Bạn có thể cho mình xin file này được ko? Mình không download đươc.Thaks nhiều lắm.

vẫ downalod dc đó chứ bạn nếu để download nhanh hơn có thể download IDM về lnk đây: http://www.internetdownloadmanager.com/idman511.exe chúc vui

e tải về ko dc vậy anh??