Sao ankyl lại có hiệu ứng +I

cho hỏi cái này vơi??? bức xúc lâu rồi:“Sao ankyl lại có hiệu ứng +I”??? :matcuoi ( :cuoi ( :cuoi ( :cuoi ( :cuoi (

Làm gì bức xúc dữ rứa !!! Theo ý riêng của mình, cũng khá hợp lí, mình dựa ngay vào bản chất của hiệu ứng cảm, đó là do chênh lệch độ âm điện của các nguyên tử trong liên kết. alkyl có Carbon ở trạng thái lai hoá sp3, do vậy, độ âm điện hiệu dụng của nó cao hơn nguyên tử C (ghi trong bảng hệ thống tuần hoàn), vì sự tổ hợp ở đây gồm 1 AO s và 3 AO p có năng lượng cao hơn, do vậy, HO (hybrid orbital) tạo thành cũng có năng lượg cao sấp xỉ bằng AO p (do phần đóg góp của AO p cao). Chính vì vậy khả năng donor của HO cao, và hiệu ứng phải là +I !!! Bạn có cái chi thắc mắc hông !!! :kham (