Sản xuất giấy lọc

Mình muốn làm một ít giấy lọc nhưng không biết quy trình sản xuất như thế nào Có bạn nào có thể cố vấn cho mình được không? Tiêu chuẩn giấy lọc của mình chỉ cần thấm tốt thôi, không cần kích thước lỗ đồng đều chi cả

hình như hồi trước mình có nghe một đề tài về vấn đề chèn các ankyl amin vào các mao quản của đất sét. người trình cũng nói rằng phương pháp này có thể ứng dụng để sản xuất giấy lọc.