Sach NMR

Sách này căn bản, tài liệu tham khảo quý cho ACE học môn Phổ. Enjoy it