Sắc ký gradient

Chào các bạn, cho mình hỏi cách cài chương trình sắc ký gradient cho máy hplc shidmazu như sau:

image

Tại lâu nay toàn cài tốc độ dòng cố định nên chưa quen với việc thay đổi tốc độ dòng như thế này. Nhờ các cao nhân chỉ giáo. Mình xin cảm ơn!

Xem mục LC Parameters trên Lab Solution, chi tiết như ảnh bên dưới:

https://www.chem.pitt.edu/sites/default/files/users/dragon3/LCMSQuickGuide_Shimadzu.pdf

1 Lượt thích