quy trình sản xuất natripolyacrylat

xin hỏi mọi người có biết quy trình sản xuất natripolyacrylat không

Polyacrylate natri là loại polymer có khả năng hút nước cao, thường dùng trong sản phẩm như giấy lót tã, BVS,…

Sơ đồ sản xuất polymer này như sau:

Trong sơ đồ này, tôi không đề cập đến hệ thống kiểm soát nhiệt. Sơ đồ này tập trung vào việc kiểm soát và hiệu chỉnh cân bằng tác chất trong hệ phản ứng.

Thân,