Quy tắc Fajans

Trong hóa vô cơ, quy tắc Fajans được nêu ra bởi Kasimir Fajans.

Quy tắc này được sử dụng để dự báo xem các liên kết hóa học là liên kết cộng hóa trị hay là liên kết ion, nó phụ thuộc vào điện tích của cation và kích thước tương đối của cation và anion. Chúng có thể được tổng quát hóa trong bảng sau.

Ion Cộng hóa trị Điện tích dương thấp Điện tích dương cao Cation lớn Cation nhỏ Anion nhỏ Anion lớn

Ví dụ clorua natri NaCl (với điện tích dương thấp (+1), với cation tương đối lớn và anion nhỏ) là liên kết ion; nhưng iốtua nhôm AlI3 (với điện tích dương cao (+3) và anion lớn) là liên kết cộng hóa trị

vậy chất AlF3 thì seo bản

Em chưa nghe về cái này bao h , thật là lý thú , có thể cho em biết đọc cái này ở đâu ko? Nếu được thì mấy anh đưa thêm vài VD và hướng dẫn cho dễ hiểu Thân!

Em muốn hỏi là ranh giới giữa lk ion và cộng hóa trị là ko rõ ràng,thì là sao có thể khẳng định được? Hoặc 1 số chất trong trạng thái này thì lk ion nhưng trạng thái khác lại là cộng hóa trị thì giải quyết theo quy tắc như thế nào?

Nếu dựa theo VD của bạn thì mình thấy quy tắc Fajans có khác chi tác dụng phân cực của cation?! Mong bạn nói rõ hơn. Thân!