Pư NOx

Mình muốn đặt ra một phản ứng là Khử NO, NO2 thành N2 để xử lý khí thải có chứa NO,NO2. Vậy hãy suy nghĩ xem sự khử này phải tiến hành thế nào Ta cũng biết khi khử NO, NO2 ta có thể thu được các sản phẩm là N2O, N2, NH3 và dĩ nhiên N2O và nhất là NH3 là các sản phẩm không mong đợi, vậy làm cách nào để tăng độ chọn lọc của phản ứng khử này, nên dùng chất khử là gì? điều kiện ra sao?.. Vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất phức tạp… vẫn đang được tập trung nghiên cứu.

Trên phản ứng khử NO thành N2 thì có 2 hướng giải quyết chính là I. Phân hủy trực tiếp -Dùng phản ứng phân hủy trực tiếp NO –> N2 + O2 Lợi điểm: không dùng thêm chất khử khác như CO, H2, HC… nên tránh được sự tạo thành sản phẩm ô nhiễm khác (CO2, HC no…) Khuyết điểm: Ea = -364KJ/mol, khá lớn, nên phản ứng chỉ xảy ra ở t° cao. Việc nghiên cứu 1 hệ xúc tác thích hợp là hướng giải quyết tốt nhất. Cho đến thời điểm này, hệ xúc tác có nhiều lợi thế nhất là Cu-ZSM.

Ai có thể giúp mình tìm các tài liệu về phản ứng của NO, NO2 với O2 và H2O không? Mình đang gặp vấn đề rất đau đầu là khi hỗn hợp khí NO2/NO (600ppm) có O2/H2O/CO2(khí) đi qua một condenser để thu lại hơi H2O trước khi các khi đi qua máy phân tích NO/NO2 (vì máy này không chịu được H2O): Kết quả là -KHi không có H2O(hơi) thì kết quả chỉ cho NO2 và giá trị NO2/NOx là 1 (NOx= NO2+NO) -Khi có H2O(hơi) thì giá trị là NO2 450ppm; NO 150ppm; NOx 600 ppm Vậy nguyên nhân tại sao? nhất là hàm lượng NO tăng lên vì lẽ gì Ai có quyển Hoàng Nhâm tập 3 có thể ghi lai giúp mình phản ứng giữa NO, NO2, O2,H2O với nhau (ở t° khoảng 0-5°) diễn ra thế nào không; và các oxit N tồn tại như thế nào nữa?

Sách Cô Nga có đoạn: NO2 tan rất nhiều trong nước, khi tan tương tác với nước theo pt: 3NO2+H2O (nóng)—> 2HNO3+ NO 4NO2 (lỏng)+H2O (lạnh)—> 2HNO3+ N2O3

Vậy là NO tăng lên chứ gì. Anh thử kiểm tra xem nước thu được có tính acid hay không để kiểm tra phản ứng này có xảy ra như vậy không?

Cũng có phản ứng sau: 2NO2–>2NO+O2 (xảy ra ở 150oC, hoàn tòan ở 600oC): ko liên quan gì rồi.

Trong đk có O2 thì: 4NO2+O2+H2O—>4HNO3

Tuy có O2, trên lý thuyết thì NO sinh ra sẽ bị oxid hóa tiếp để thành NO2,NO2 lại pứ với H2O nhưng có thể nhiệt độ thấp làm pứ không hòan tòan–>NO bay ra.

(Chắc vậy)

Nguyencyberchem ơi có nhiều pp phân tích xác định NOx, em dùng pp phân tích gì vậy ?

to yugi:phân tích NOx bằng máy phân tích NOx TOPA 500, dòng khí đi qua sẽ hiển thị các giá trị NO, NO2, NOx. Nguyên tắc thì mình đã trình bày ở thread khác rồi.

hoang nè: Nếu phản ứng 3NO2+H2O (nóng)—> 2HNO3+ NO xảy ra trong trường hợp của anh thì 3NO2 sẽ có 2NO2 chuyển thành HNO3 bị giữ lại bởi condenser, còn 1NO2 sẽ chuyển thành NO, khi qua máy phân tích thì giá trị NO2 phải giảm, NO tăng và NOx=NO2+NO phải giảm. Hic, vậy mà thực nghiệm anh làm thì NO tăng, NO2 giảm nhưng NOx lại không giảm. Thiệt bực mình

Đúng vây…và em xin bổ sung thêm: Mặc dù trên lí thuyết là NO + O2 —> NO2 (như anh đã nói) và NO2 +… nhưng trên thực tế thì NO ở nồng-độ-thấp khả năng phản ứng với O2 là rất-thấp…không cần ở điều kiện nhiệt độ thấp…nhiệt độ mà có hơi “nhỉnh” chút thôi nhưng nồng độ không cao —> pư vẫn không xảy ra –> NO bay lên NO chỉ phản ứng với O2 ở một số nồng độ nhất định thôi