polystyren

bà con làm ơn cho tui hỏi polystyren được tổng hợp theo cơ chế nào vậy? trùng hợp bậc hay gốc tự do:24h_048:

Hi bạn! Polystyrene được trùng hợp theo cơ chế polymer hóa mạch gốc tự do, trong đó có cả polymer hóa mạch anion và polymer hóa mạch cation.

  • Polymer hóa mạch gốc tự do (Radical chain polymerization) Trước tiên phải lựa chọn 1 chất khơi mào gốc tự do phù hợp, ví dụ chọn 1 muối diazo (initiator)
  • Polymer hóa mạch anion: Tác nhân khơi mào tiêu biểu là litium n-butyl.