Phương pháp xác định khả năng phân tán của KL quý

Phương pháp xác định khả năng phân tán của KL quý trên chất nền (hệ xúc tác có chứa KL quý)

Các kl quý như Pt, Pd, Rh được dùng rất nhiều trong lĩnh vực xúc tác. Do giá thành rất cao, nên trong các hệ xúc tác, người ta luôn sử dụng rất it kl quý phân tán trên một chất nền, thông thường ít khi vượt quá 1%. Và các kl quý thường là các tâm hoạt tính của hệ xúc tác khảo sát. Vì vậy, độ phân tán của các KL quý luôn có ảnh hưởng rất quan trọng đến hoạt tính, độ bền của hệ xúc tác. Do đó, việc xác định độ phân tán của KL quý luôn là một test quan trọng trong việc kháo sát hoạt tính và hình thái của hệ xúc tác. Hiện tại, mình đang dùng pp hấp phụ hydrogen để xác định độ phân tán này. Nếu có ai quan tâm, mình sẽ post pp này lên, hoặc ai biết pp nào khác, có thể post lên để mọi người cùng tham khảo. Để tránh trường hợp “tự post tự đọc”, mình đợi sự tham gia của các bạn, nếu có ai quan tâm mình mới post. Vì nói gì thì nói, pp này khá là đặc trưng cho xúc tác, ko hẳn nhiều người quan tâm