Phương pháp test nhanh nitrit nitrate

Cho e hỏi nitrit nitrate có những phương pháp test nhanh nào thế ạ, nhờ anh chị giúp, e cảm ơn ạ.