Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

So sánh kĩ thuật định lượng chuẩn ngoại và kĩ thuật định lượng chuẩn nội của phương pháp HPLC. Cho ví dụ minh họa. Mong mọi người giúp em ạ