Phương pháp phân tích giọt

Tính mao dẫn là hệ quả của sức căng bề mặt. Điều này thể hiện ở thí nghiệm khi cho nước vào ống thủy tinh, mặt thóang sẽ lõm xuống, còn khi cho thủy ngân vào ống thủy tinh, mặt thóang sẽ lồi lên. Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng khi cho ống thủy tinh vào 1 chất lỏng nào đó thì chất lỏng sẽ dâng lên trong ống. Doremon nghe nói cỏ thể dựa vào chiều cao của mặt chất lỏng để tính sức căng bề mặt của chất lỏng đó, phương pháp này gọi là “phương pháp phân tích giọt” nhưng ko biết cụ thể phương pháp đó là như thế nào, hy vọng trong diễn đàn sẽ có member chỉ giúp