Phức pi

Em xin hỏi 1 câu nhỏ: trong pư Ae của anken thì phức pi có được coi là trạng thái chuyển tiếp ko? Thêm nữa, phức pi có ý nghĩa gì? Trong pư Ae em chỉ thấy có cacbocation và cation oni là có ích cho giải thích tính lập thể của SP.

theo anh được biết, phức pi hình thành trong quá trình phản ứng chỉ là giả thuyết mà có một vài người buồn đặt ra thôi, chứ nó không có ý nghĩa gì trong việc giải quyết bài tóan năng lượng họat hóa, vận tốc phản ứng cả, nên ta có thể bỏ qua nó trong lúc viết tiến trình phản ứng cũng chẳng sao! Anh nghĩ vậy ! Phức pi nếu có hình thành cũng không thể được coi là sp của trạng thái chuyển tiếp, vì nó nằm ở trên thượng TS1 và TS2 trong những giản đồ năng lượng mô tả tiến trình phản ứng ta thường gặp, còn intermediate thì nó nằm ở cực tiểu chỗ hai TS. Ok chứ !!! PS: Cái này BM chỉ trả lời theo đúng những gì giáo trình thầy Sơn viết, chứ chưa tìm hiểu thêm, có gì ko phải hay ko cập nhật thì anh em góp ý nhé !!! :dracula ( :doivien(