Phổ nghiệm ứng dụng cho sinh viên

Mình tìm được website vềc các phương pháp phổ nghiệm bào gồm MS, NMR, IR, UV/VIS bao gồm cả lý thuyết cơ bản, dữ liệu phổ chuẩn của các chất, rất hữu ích cho việc học tập và nghiên cứu. Các bạn vào đó download nhé. hehe :yeah ( http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/Spectrpy/spectro.htm#contnt