Phản ứng màu Molish

Có một phản ứng rất nhạy với hiđrat cacbon gọi là phản ứng màu Molit. Hơn nữa màu lại rất đẹp. Đổ khoảng 1 ml nước vào ống nghiệm và thả vào đó một vài mẩu đường hoặc giấy lọc(xenluloza). Thêm 2-3 giọt rezoxin hoặc timol trong rượu (các chất này có bán ở các hiệu thuốc). Nghiêng ống nghiệm, rót cẩn thận theo thành ống 1-2ml axit sunfuric đậm đặc và giữ ống nghiệm thẳng đứng. Axit nặng chìm xuống dưới. Tại mặt phân cách giữa axit với nước xuất hiện một vòng tròn màu hồng tươi hoặc tím. Phản ứng này giúp nhận biết rất tốt vì nó rất nhạy. Có thể nhận biết được những tạp chất rất nhỏ của hiđrat cacbon. Dù chỉ là một hạt bụi nhỏ dính trên thành ống nghiệm cũng có thể gây ra phản ứng.

Mọi người muốn tìm hiểu kĩ hơn thì có thể giải thích hiện tượng và viết phương trình phản ứng được không.

p/ứ này có trong phong thí nghiệm ảo không anh

Phòng thí nghiệm ảo có phải là cái phần mềm không. Mình không sử dụng nên cũng nỏ biết.

Mọi người cho em hỏi tại sao khi đun glucozơ với kiềm thì nó lại hóa nhựa và sản phẩm của nó là như thế nào?