phản ứng ankyl hoa hydrocacbon thom

các bạn có thể cho biết phản ứng ankyl hóa là gì không? ankyl hóa hidrocacbon thơm là sao? các bạn có thể giải thích giúp mình ko? cảm ơn nhiều

pứ ankyl hoá là pứ cho góc CH3 vào hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon thuộc đồng đẳng aren<aren là một khái niệm rất rộng :smiley: đừng hiểu nhầm là dãy đồng đẳng benzen không nhé !> vd như ta dùng CH3I cho t/d với C6H6 với xúc tác là acid lewis vd AlCl3 hoặc AlI3 :smiley: chẳng hạn thì ta sẽ thu được sp là C6H5CH3 :smiley: ứng dụng điều chế benzonic và vân vân ý ^^ :smiley: hiệu suất cũng tạm , ngoài ra pứ axyl hoá cũng là một ứng dụng hay gặp nhất của tổng hợp hữu cơ cơ bản ! Chúc vui !

hi dro cac bon thom la gi ma khó vậy nó ben khi nào nhỉ?

Note: Bạn ghi như trên bữa sau sẽ bị delete ngay, vì dân chemist chẳng ai ghi như vậy cả ! Đọc chả hiểu gì hết ? Thanks đã hợp tác ! Admin Bluemonster !

hi để hiểu rõ hơn mình xin giả thích như sau B1 :cách hình thành carbocation băng xúc tác acid lewid B2: sự tác kích của vòng benzene (đóng vai trò chất thân hạch) vào carbocation(đóng vai trò chất thân điện tử) thân :bidanh(

sẵn đây mình giới thiệu cho bạn có chế hình thành Ar-CO-R từ R-CO-Cl xúc tác acid lewis B1: tạo carbocation B2: tác kích của arene vào carbocation

ankyl hóa hidrocacbon thơm được thực hiện theo phản ứng Friedel- Crafts, nghĩa là bằng tác dụng của ankyl halogenua với hidrocacbon thơm trong sự có mặt của xúc tác và dung môi thích hợp. ví dụ: C6H6 + C2H5Br xúc tác là AlCl3 tạo ra C6H5C2H5 + HBr xúc tác của phản ứng thường dung là AlCl3, BF3, FeCl3, ZnCl2, SnCl2, HF, H2SO4,…các bạn có thể tìm đọc trong quyển TỔNG HỢP HỮU CƠ của NGUYỄN MINH THẢO

[b]Phản ứng alkyl là loại phản ứng dùng để gắn (introduce) nhóm alkyl vào nhiều loại chất nền /b. Nhóm alkyl có thể gắn bằng nhiều loại phản ứng khác nhau, ví dụ như: phản ứng thế thân điện tử trên nhân thơm, thế thân hạch SN, hay cơ chế gốc tự do…v.v… Chúng ta đừng nghĩ gói gọn alkyl hóa tức là phản ứng Friedel-Craft trên nhân thơm mà thôi. (Alkylation - Wikipedia)

Nếu vị trí nhóm alkyl gắn vào là nguyên tử carbon thì gọi là C-alkyl hóa (C-alkylation), nếu là nguyên tử oxy thì gọi là O-alkyl hóa (O-alkylation), nếu là nguyên tử nitrogen thì gọi là N-akyl hóa hay (N-alkylation).v.v… Các chữ C, O hay N sẽ được viết hoa (capital) và nghiêng vì chúng chỉ vị trí nhóm thế gắn vào.

Alkyl hóa hidrocarbon thơm (aromatic hydrocarbon) tức là gắn nhóm alkyl lên nhân thơm của hydrocarbon chịu phản ứng.

Nếu phản ứng xảy ra theo cơ chế thế thân điện tử (SEAr), thì cơ chế theo phản ứng Fridel-Craft mà nhiều bạn khác đã trình bày.

Tuy nhiên, methyl hóa thường trong phản ứng Friedel-Craft tác nhân thông dụng là CH3Cl hay CH3Br chứ không dùng CH3I do độ phản ứng của CH3I yếu hơn hai tác chất kia. Trái lại trong phản ứng SN2 thì CH3I (chất lòng ) lại được dùng vì dễ thao tác hơn CH3Cl (khí) hay CH3Br (khí). Hơn nữa iodo là nhóm xuất tốt so với chloro và bromo.

Tất cả các cuốn sách dành cho undergraduate students bằng tiếng Anh đều trình bày rất chi tiết từ ví dụ, cơ chế, bài tập…cho loại phản ứng SEAr. Nếu bạn muốn đọc nâng cao nên đọc thêm cuốn “Advanced Organic Chemistry” của Carey-Sundberg và cuốn “Physical Organic Chemistry” của Niels Isaac. Trong đó cơ chế phản ứng SEAr được trình bày khá chi tiết, khi nào giai đoạn tốc định là: tạo electrophile, hoặc tác kích lên nhân thơm tạo phức pi và phức sigma hoặc loại bỏ proton. Thay đổi tác chất dẫn đến thay đổi vận tốc phản ứng và giai đoạn tốc định ra sao.

Nếu hydrocarbon có mang nhóm thế như halogen thí hiện nay có nhiều phương pháp khác để đưa nhóm alkyl vào vị trí của halogen trên nhân thơm.

ai có bài tập về cơ chế phản ứng thế nucleophin đơn phân tử, lưởng phân tử. phản ứng thế gốc tự do.Phản ứng tách đơn phân tử, lưỡng phân tử. Phản ứng cộng electrophin. Phản ứng cộng và thế của hợp chất cacbonyl. Có cả đáp án.Mình đang rất cần. thanks!

ankin hóa hidrocacbon thơm hay hóa aren là 1. VD C2H2 xúc tác là Cacbon 600độC chuyển thành C6H6 hay hidrocacbon thơm hoặc aren