Phân tích ý nghĩa của thế Ganvani tiêu chuẩn? Thế điện cực tiêu chuẩn và thế Ganvani tiêu chuẩn khác nhau như thế nào? Cho ví dụ minh họa?

Phân tích ý nghĩa của thế Ganvani tiêu chuẩn? Thế điện cực tiêu chuẩn và thế Ganvani tiêu chuẩn khác nhau như thế nào? Cho ví dụ minh họa? mn ơi cho em hỏi câu này trả lời như nào ạ?