Phân tích dd mạ Crom

Em làm bài kiểm tra cuối kì là phân tích định lượng dd mạ crom (gồm Cr3+, Cr6+, H2SO4). Muốn phân tích đầu tiên em phải dự đoán nồng độ của các cấu tử rối mới xác định phương pháp. Ai biết chỉ dùm em với. Thanks. Nhanh nhanh dùm.

Việc dự đoán nồng độ dung dịch mạ Crom ban đầu rất dễ dàng. Bạn sử dụng thanh đo tỷ trọng dung dịch và sử dụng bảng tra đối chiếu. Từ đây bạn sẽ biết được khoảng nồng độ (tuy không chính xác lắm), nhưng nếu sử dụng kết hợp với phân tích hóa học thì độ chính xác rất cao.