Phần mềm Xử Lý Thống Kê phiên bản mới nhất.

StatGraphics Centurion 15.1.0.2 -Có Keygen 45MB

Download

http://rapidshare.com/files/3405560/centurion_RUZ.rar.html

Đây là phần mềm chuyên về xử lý thống kê mới nhất hiện nay. Phần mềm này rất có ít cho những ai làm thực nghiệm hóa học. Hy vọng mọi người sẽ thích nó.

Đây là giao diện chính của nó.