Phẩm màu

Tại sao có những vật không màu và ngược lại, có những vật cò màu sắc? Mời các bạn tham khảo bài này nhé! Chỉ là những kiến thức cơ bản thôi! Chúc các bạn thi tốt và thành công nhé!