Palladium !?!!

mọi người cho hỏi về nguyên tố Paladin ? về các tính chất lí tính, hóa tính của nó . các ứng dụng trong thực tiễn nữa . hàm lượng như thế nào , và trước đây thì xác định bằng phương pháp gì ???

mình muốn bít về phương pháp xác định Paladin bằng phương pháp điện hóa ( cụ thể là pp Von-Ampe , cực phổ )

thanks

Anh đọc Hóa vô cơ của Hoàng Nhâm tập 3 xem! Trang 215, 207, 220, 214, 216, 221, 224. Còn LS của Palađi thì thế này: ông Uôlaxtơn (chẳng biết thực ra ghi thế nào) người Anh tìm ra năm 1803.