Ôn thi GRE thang 2/2007

Mình sắp tham gia kì thi GRE general vao khoang thang 2 sang năm. Ai co kinh nghiệm thi xin chỉ bảo cho đôi điều Nếu có bạn nào cũng thi vào khoảng thời gian đó mình có thể học nhóm chung được không?

bạn có thể nói rõ hơn không? Ví dụ: địa chỉ liên hệ (cụ thể, không phải qua URL, mail hay P.No

Mình ở thành phố, QTân Bình Không biết bạn đang ở đâu? nếu không thể học được ở nhà thì ĐHKHTN có lẽ sẽ là chỗ lý tưởng để học và chia sẻ kinh nghiệm nếu bạn cũng muốn ôn thi như mình Mình có thể sắp xếp một phòng học, vấn đề nằm ở chỗ chúng ta sẽ học như thế nào vì mình cũng không có kinh nghiệm Ngoài ra nếu bạn đã thi rồi thì mình mong bạn chỉ dẫn Điạ điểm và thời gian sẽ tuỳ thuộc vào bạn

ồ, thế thì không được rồi. Mình cũng đoán bạn ở trong Thành phố. Mình ở ngoài Bắc cơ. Tiếc quá. Hy vọng được chia sẻ thông tin và tài liệu. Mình cũng chưa có kinh nghiệm gì cả đâu. Rất mong các anh chị em khác giúp đỡ. thân ái, hồng chuyên.