OLED- Diode phát sáng hữu cơ

Trong suốt hơn hai thập kỷ qua, Diode phát sáng hữu cơ ( Organic light emitting diode) đã làm mưa làm gió, tạo nhiều sản phẩm ứng dụng cho ngành công nghiệp điện tử, và có lẻ nó dần dần thay thế tinh thề lỏng trong công nghệ hiễn thị (màn hình, panel quảng cáo, poster,…) . Vào những năm đầu của thập kỷ truoc, TV (dùng hệ CRT -cathode ray tubes để hiển thị hình ảnh) được xem là sản phẩm tân nhất, thì ngày nay hầu như LCD (Liquid Crystal Display- Màn hình tinh thể lỏng) đã chiem lỉnh thị truong của CRT và đẩy CRT vào quá khứ, và trong tuong lai OLED sẽ là thay thế cho LCD.

OLED dựa trên nguyên tắc là phát quang ánh sáng (electroluminescence) của chất hữu cơ khi có nguồn điện áp vào. Hiện tuong này duoc phát hiện vào năm 1960 khi nhóm khoa học nghiên cứu về đơn tinh thể anthracene. Tuy nhiên chất hữu cơ trong nghiên cứu này là đòi hỏi thế áp vào cao, và đa số chất hữu cơ tinh thể không dẫn điện, và muốn có hiện tuong này đòi hỏi phải áp thế cao do đó kết quả nghiên cưu dừng lại trên lý thuyết không tìm duoc ứng dụng thực tế nào cho huong này. Vào năm 1987, nhóm nghiên cứu Van Slyke và cộng sự (Hãng Kodak) cho kết quả nghiên cứu về huong này: có thể tạo ra sản phẩm dùng hiện tuong này bằng kết hợp chất hữu cơ dẫn điện (khi áp thế thấp),chất hữu cơ có cấu trúc dạng kết hợp p-n (vùng dẫn và vùng không dẫn).

Vào năm 1990, nhóm nghiên cứu từ truong Đại học Cambridge ( Anh Quốc) cho ra kết quả là: Tù polymer có thể tạo ra hiện tuong electrolumescene. Và từ đây có rất nhiều nghiên cứu tập trung vào hiện tuong electrolumescene của các chất hữu cơ, polymer hữu cơ để làm phuong tiện hiễn thị với độ phát sáng cao, hiễn thị nhiều dãy màu khác nhau, gốc view rộng, dễ tạo khuôn, rẽ ,… .

Trong tobic này sẽ bàn về vật liệu, nguyên tắc làm việc của OLED dươi gốc nhìn của nhà hóa học .

Mời Anh chị em tham gia gởi bài có liên quan về OLED, thảo luận nhằm chia sẽ, tích lũy kiến thức ứng dụng hóa học trogn cuoc sống . Ngày nay Hóa học không dừng lại nghiên cứu thuần túy về Hóa học mà Hóa học và ứng dụng của nó…….

Yugi

Một số ứng dụng của OLED

Thấy hấp dẫn quá, tiếp nào Yugi. Mà mấy cái polime ấy có điểm gì khác biệt

có thể tạo ra sản phẩm dùng hiện tuong này bằng kết hợp chất hữu cơ dẫn điện (khi áp thế thấp),chất hữu cơ có cấu trúc dạng kết hợp p-n (vùng dẫn và vùng không dẫn)

Cái này nghe khá quen , vùng dẫn vùng ko dẫn… :chabit ( MÀ đèn Oled ngày này đang rất thịnh, có những đặt điểm nhẹ gọn và tiết kiệm năng lượng nhưng nhớ không nhầm(đã đọc trên Vietnamnet) thì độ sáng của nó ko tốt lắm. Nhưng chưa thấy ai nói gì góc độ hóahọc về nó…