"offline" sau giờ học

Chúng ta có thể mở 1 mục dành cho trao đổi giữa thầy cô và SV. có những thắc mắc, kiến thức cần giải đáp giữa thầy cô và SV nhưng chưa thể hỏi trên lớp thì có thể hỏi trên diễn đàn này. không nhất thiết các thầy cô phải trả lời 100%, những gì các bạn SV biết và các anh chị năm trên biết cũng có thể tham gia giải đáp.

Nếu các bạn có thắc mắc thì nên ghi lại thành bảng câu hỏi cụ thể rồi tranh thủ trên lớp hoặc đến trực tiếp bộ môn mà thầy cô đó làm việc mà hỏi. Như thế thì thầy cô sẽ giải đáp rõ ràng cụ thể cho các bạn. Vì thầy cô rất bận , thư từ chỉ nói những việc vắn tắt , không thể giải đáp đầy đủ như lúc trao đổi trực tiếp. Vả lại cách đặt câu hỏi của các bạn nhiều khi không diễn tả đúng vấn đề, nên nếu gửi mail thì rất mất thời gian để đi đến đúng vấn đề cần thắc mắc. Tốt nhất là hãy chuẩn bị những câu hỏi sâu sắc và tranh thủ thời gian để “chộp” lấy các thầy cô.

Mình hoàn toàn ủng hộ. Các bạn sinh viên có vấn đề thắc mắc có thể hỏi trực tiếp qua diễn đàn. Qua đó các thầy cô có thể có nhiều thời gian hơn để giải đáp cho các bạn và các bạn khác cũng có thể học được. Điều mình băng khoăn là một số thầy cô rất ít lên diễn đàn.

Anh Sơn nói không chính xác rôi, sự thật là rất ít thầy cô lên diễn đàn và nhât là những thầy cô mà mình muốn đặt câu hỏi

Mình hoàn toàn đồng ý, một số thầy cô cũng rất ít trả lời mail. Đối với các thầy cô ít lên diễn đàn thì mình buộc phải hỏi trực tiếp thôi, tranh thủ lúc thầy cô vừa dạy xong là hỏi liền. Mình cũng thông cảm cho các bạn là nhiều lúc thằc mắc cần được trao đổi ngay thì lại không có ai để hỏi. Trong một lần gặp gỡ giữa ban giám hiệu nhà trường và các cán bộ trẻ, mình đã đề xuất là mỗi giáo sư (hay tiến sỉ) nên giành một buổi riêng trong tuần chỉ để tiếp sinh viên, trao đổi và bàn luận các vấn đề học thuật. Mọi người ai cũng biết là cần phải như vậy nhưng thực hiện được quả là khó. Người chịu thiệt thòi vẫn là các bạn sinh viên. Bạn cũng có thể hỏi các cán bộ trẻ, các anh chị đang làm luận văn cao học hay tiến sĩ. Để hỏi được những người này thì cách tốt nhất là la cà trên các phòng thí nghiệm của các thầy cô.