Nước đá khô kêu như thế nào

Đổ nước lạnh vào một cái xoong, đặt xoong lên một đế chắc, tốt nhất lên gạch men. Giữa đáy xoong và đế gach men đặt một mẩu nước đá khô. CO2 rắn vừa mới bị nén thì đã vang lên một tiếng đanh giống như tiếng rít. Giải thích tại sao?

Nước đá khô bị nén giữa đế gach men và đáy xông đang bị thăng hoa, và hơi cacbon đioxit nhấ xoong lên một chút. Nhưng áp suất lại giảm ngay, xoong lại cứ roi xuống, rồi nhảy lên, và cứ thế nhiều lần trong một giay. Xuất hiện nhữngdao động của tần số âm, mà xoong chính là một hốc công hưởng đã khuếch đại lên.