Những đề tài đã làm của anh chị đi trước. (Tham khảo cho các bạn sinh viên) ^_^

Các tất cả các bạn,

Mình muốn lập ra topic này với mục đích là giới thiệu những đề tài mà các anh chị sinh viên khoá trước đã từng làm. Các bạn sinh viên khoá sau nếu có đi cùng hướng đề tài đó thì có thể tìm được người đi trước để học hỏi kinh nghiệm hoặc xin tài liệu tham khảo, v.v.v Hy vọng sẽ mang lại được một chút lợi ích nào đó cho diễn đàn ^_^.

Đề nghị nhưng anh chị giới thiệu theo một form như sau:

Tên: Khoá học: Hướng đề tài: Địa chỉ liên lạc: email,…

Mình xin làm trước nhé: Tên: Trịnh Thành Thuật Khoá học: Hoá Tin-Hoá Lý , khoá 99 Hướng đề tài: Quantum calculation, Monte-Carlo simulation, Quantitative Structrue-Activity Relationship, Neuron network, Genetic Algorithm. Email: trinhthanhthuat at yahoo.com

Chúc các bạn vui vẻ.

Tên : Nguyễn Văn Phúc Đề tài : Fuel Cell with proton exchange membrane (PEMFC) Đây là chuơng trình nghiên cứu về ứng dùng của H2 trong sản xuất điện và nhiệt trong các building quy mô nhỏ hoặc oto, tàu điện,… Email : pentagon108@yahoo.fr

Tên: Hồ Minh Nhật Khoá học: Hữu cơ , khoá 04 Hướng đề tài: Synthesis of the taxol side chain Email: hupihupi1986@yahoo.com