Nhiệm vụ của một mod

Đây sẽ là list các nhiệm vụ mà mỗi người trong BQT cần phải hòan thành, nhất là trong thời gian đầu: :cool:

  • Mỗi ngày lên mạng ít nhất một lần, cập nhật thông tin về box mình wản lí, và vào BQT Online,… cập nhật thông tin về 4rum, nhanh thui mà. :stuck_out_tongue:
  • Thường xuyên post những mảng kiến thức về box mình. mod phải lun đi đầu trong việc làm đầy thread cũ và mở thread mới.
  • Về sau phải tích cực tìm đề, bài tập tham khảo, những bài tập đó có thể sưu tầm, hoặc trong wá trình các bạn tu luyện, thấy có vấn đề nào hay, ít người chú ý thì nên đặt những câu hỏi làm bài tập tham khảo cho chỗ đó…
  • Nếu rãnh có thể viết thêm những bài viết hướng dẫn sd các chương trình, hoặc sưu tầm thêm soft hay, gọn nhẹ, dễ dùng cho 4rum.
  • Những mem có hiện tượng gây rối thì thông bas1o cho admin trong box BQT Online để có biện pháp xử lí.
  • Gặp những câu hỏi khó, phải tích cực đi hỏi tìm cho được câu trả lời, vừa được cho bản thân mà vừa giúp 4rum mạnh hơn. Các bạn có thể hội ý trực tiếtp trong BQT Online, hoặc lên thư viện tìm sách, tìm gặp ccác thầy cô trong chuyên nghành để ó câu giải đáp.