nghe cho vui

Cái khó nó bó cái khôn : đúng Cái khó nó ló cái khôn : cũng đúng Có những vấn để trái ngược nhau nhưng đều đúng cả. Có những suy nghĩ mâu thuẫn nhau nhưng đều không sai cả. :batthan (