movie phòng thí nghiệm

Đây là những đoạn movie về các thao tác thí nghiệm rất hữu ích, vừa giúp các bạn học tiếng anh, vừa giúp các bạn nắm được các thao tác cơ bản trong lab. Download:

  1. volumetric
  2. Titration
  3. chromatography 4.recrystallization 5.sublimation 6.filtration Chúc các bạn thực hành tốt!!!

link die sạch rồi !