Một số tạp chí chuyên ngành

Đây là trang web của Hội Hóa Học Mỹ, các bạn có thể đọc được các tóm tắt của các bài báo. [b]Journal of the American Chemical Society [/b]

[b]Journal Physical Chemistry Chemical Physics [/b] An international journal for the fastest publication of high-quality original work in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry.

Internet Journal of Chemistry http://www.ijc.com

Australian Journal of Chemistry

Polish Journal of Chemistry http://malina.ichf.edu.pl/pjch/

Canadian Journal of Chemistry http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/cgi-bin/rp/rp2_desc_e?cjc

http://cc.1asphost.com/namfarook/NEWEJC/INDEX.ASP

Central European Journal of Chemistry

Journal of Chemical Education Online http://jchemed.chem.wisc.edu/

http://csssrvr.entnem.ufl.edu/~pmc/journals/all_journals.htm http://www.library.ubc.ca/scieng/coden.html#A http://wos3.isiknowledge.com/help/I_abrvjt.html

Up lên để mọi người tham khảo !!!

Đã có tin về Giải Nobel hóa năm 2009 http://vietnamnet.vn/thegioi/200910/Xuong-ten-chu-nhan-giai-Nobel-Hoa-hoc-2009-872487/

anh chị nào có TCVN này không. Có thể cho em tham khảo. Em cảm ơn. TCVN 3755-1983

Minh cũng đang cần các TCVN về nước thải, ai có gửi cho mình với nha. Thanks nhiều!

Gửi bạn một vài TCVN mà tôi tìm được

thanhk. rất hay!!! Bạn ơi mình đang cần tài liệu tiếng anh mới nhất về ZSM-5 cách tổng hợp nó từ vật liệu sinh khối ( Mình đang làm về Tro vỏ trấu)bạn có tài liệu tiếng anh nào mới nhất không gửi cho mình .Cảm ơn bạn rất nhiều!! Gmail:tuananhlhd52@gmail.com

Có nhiều tài liệu mình đang cần, nhưng toàn tiếng Anh. dịch hơi mệt