MỘT SỐ PHẦN HAY CỦA LÝ MÀ HOÁ HAY DÙNG

Thấy hay mà không biết lưu đâu type lên web mình vậy… Anh em đừng mắng nha

Tài liệu môn Nhiệt và Cơ chất lưu

Dành cho sinh viên năm thứ hai trong chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV).

Biên soạn: Lê Quang Nguyên HIỆN TƯỢNG KHUẾCH TÁN NHIỆT

Khi các phần khác nhau trong một chất ở nhiệt độ khác nhau thì sẽ có hiện tượng truyền nhiệt từ nơi ở nhiệt cao tới nơi có nhiệt độ thấp hơn. Nhiệt được truyền theo ba cách khác nhau: khuếch tán nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt. Khuếch tán nhiệt là sự truyền nhiệt do chuyển động nhiệt của các phân tử vật chất. Khi chuyển động các phân tử va chạm lẫn nhau, năng lượng từ các phân tử chuyển động nhanh ở vùng nóng hơn được chuyển bớt cho các phân tử chuyển động chậm ở vùng lạnh hơn, tạo nên sự truyền nhiệt. Đó là cơ chế truyền nhiệt chính trong chất rắn. Trong chất khí và chất lỏng thì nhiệt chủ yếu được truyền do các luồng khí hay dòng chảy, còn gọi là đối lưu. Cuối cùng, các vật cũng có thể được sưởi ấm do sóng điện từ phát ra từ một nguồn nóng, gọi là bức xạ nhiệt. Khác với hai cơ chế trên, bức xạ nhiệt có thể truyền qua chân không chứ không đòi hỏi một môi trường truyền nhiệt nào cả. Trong bài này này chúng ta chỉ xét riêng hiện tượng khuếch tán nhiệt, mặc dù trên thực tế ít khi quan sát được khuếch tán nhiệt riêng lẻ, vì nó thường đi kèm với hiện tượng đối lưu.

Thêm vài vài kiến thức nữa và Các bài kiễm tra thi cử trong lĩnh vực này :chocwe (

Khuếch tán Word XP - Unicode khtan.zip 47 KB
Khuếch tán nhiệt Word XP - Unicode khtann.zip 50 KB
Thế nhiệt động Word XP - Unicode the_nd.zip 39 KB
Nhiệt động lực học chất lưu Word XP - Unicode nd_chluu.zip 40 KB
Chuyển pha Word XP - Unicode chpha.zip 42 KB
Vật liệu từ Word XP - Unicode vl_tu.zip 283 KB
Động học chất lưu Word XP - Unicode dh_chluu.zip 137 KB
Động lực học chất lưu Word XP - Unicode dlh_cluu.zip 176 KB
Hệ mở trong dòng chảy Word XP - Unicode he_mo.zip 40 KB
Các bài kiểm tra và thi cũ Word XP - Unicode nh_kt.zip 172 KB
Cơ sở của nhiệt động lực học Word XP - Unicode ndlh.zip 50 KB
Dùng Maple để minh họa và tìm hiểu dòng chảy Mới Maple 9.5 - Tiếng Anh fl_dyn.zip 11 KB

:tinh ( đó là thông tin chú giải :lon (

:batthan ( không ngờ hoá lý lại hay đến thế :chocwe ( he he :sacsua ( mình yêu hoá lý :dantoc (