Môn Phái luận Hóa học

Theo như một số nguồn tin chính xác loan tải , trên giang hồ ảo bây giờ có rất nhiều phái khét tiếng luyện về thuật hóa như : Chemivn, h2vn,compchem, tuy nhiên mỗi phái có một sở truong và một điểm nhấn riêng chuyện luyện bí kiếp riêng, duoc biết compchem tung hoành sâu vào chuyên môn của giảng duong DH, SĐH và nhung van đề thực tế ứng dụng kiếm thuật hóa, và một số phái khác thì luận đàn về những lĩnh vực khác hoac dàn trải về thuật hóa.

Cũng theo nguon tin dấu tên cho hay, nhiều trong số các hạ là “đệ tử” của một hay nhiều phái trên đã từng tham gia hành tẩu giang hồ- cùng vào sanh ra tử. của cái phái trên…

Yugi mong rắng phái của chúng ta sẽ ngày cành lớn mạnh và ngày càng có nhiều chiêu chất lụong- kiếm pháp bất phàm, nhiều đệ tử hơn và sẽ là một trong những phái mạnh chuyên về thuật hóa học.