Moment lưỡng cực

Nhờ các bác giải hộ em cái. Răng mà vẽ cấu tạo các chất ở trong diễn đàn khó quá

Làm gì vẽ được mà khó hay dễ nhỉ ! hix ! Anh em chịu khó vẽ mọi thứ trong word, rùi chụp hình up lên imageshack nhé ! Hình như vấn đề này mình đã viết rất kĩ trong hướng dẫn sử dụng diễn đàn ở ngay trên đầu box thảo luận chung thì phải !

Còn về câu hỏi, mình nghĩ như sau:

A: trans-1,2-dichloroethylene B: cis-1,2-dichloridethylene C: trans-1-chloridepropene D: cis-1.2-dichloridethylene E: acid trans-2-propenoic

Giải thích thì đơn giản, tự luận nhé !!! :matheo(