Mở box CyberChemVN

Hi all,

Gần đây dự án CyberChemVN đã khởi động và có rất nhiều activity. Mình mở box này để mọi người post bài và thảo luận trong đó nhé.

Thân.