Microreaction

Có bác nào biết về Microreaction không? Các bác cho một bài tóm tắt về nó đi? Cái này rất mới, hình như tại vn chưa có ứng dụng thực tế thì phải? Hình minh họa: