Mass Spec Calculator Pro 4.0 vẽ phổ khối

:noel7 ( Đầy là link download nè. sau vài ngày tớ sẽ gởi cách crack.( tạm thời cứ dùng tạm đi nhưng đầy đủ tính năng)