link tài liệu các hợp chất cao phân tử

http://www.e-polymers.org/index.cfm :noel4 (

link die rồi huhu. cho xin lại link khác đi bạn ơi