Làm ơn chỉ các download tài liệu tại trang này http://vst.vista.gov.vn

http://vst.vista.gov.vn/home/database/Folder.2004-05-06.3724/MagazineName.2005-09-05.3436/2003/2003_00002/icmagazine_view?navBatchStart=30

Không download trực tiếp được đâu! Mấy bài đấy, tốt nhất là lên thư viện mà phôtô thôi em.