lại xin tài liệu

mình đang cần một số tài liệu về thực hành HPLC, mong anh em giúp dùm

  1. Practical Problem Solving in HPLC: Stavros Kromidas; Wiley-VCH, Weinheim, 2000, xv +178 pages, ISBN 3-527-29842-8 (£29.95) Carbohydrate Polymers, Volume 55, Issue 3, February 2004, Page 334 John F. Kennedy and Lorraine A. Quinton

  2. Practical Problem Solving in HPLC by S. Kromidas, Wiley-VCH, Weinheim, 2000, xv+178 pp., ISBN 3-527-29842-8; £29.95 Talanta, Volume 53, Issue 4, 5 January 2001, Pages 901-902 S. D. Sarker

mời bạn vào trang congnghedaukhi.com/forum có 1 số sách về sắc ký khá hay