Ko vui ko lấy xiền ;;)

Pà con xem clip hài nhé, so cool

Chúc vui :wink: