Kiểm tra lỗi chính tả khi soạn thảo văn bản hóa học tiếng Anh

Kiểm tra lỗi chính tả khi soạn thảo văn bản hóa học tiếng Anh

Bất cứ ai soạn văn bản hóa học hoặc xuất bản tạp chí bằng tiếng Anh đều biết rằng chúng ta thường vi phạm “lỗi” chính tả rất nhiều. Chúng không phải là lỗi thực sự, tất nhiên, chỉ cần các từ điển tiêu chuẩn kỹ thuật là ta có thể sửa lại nhưng Microsoft Word lại không có công cụ dành riêng cho hóa học. Khi Check Spelling trong Microsoft Word xuất hiện 2 tình huống: Một, sau khi gõ xong trang văn bản rất nhiều dòng nhiều squiggly đỏ và Word không thông báo lỗi chính tả thực tế đã vi phạm. Hai, các tiêu chuẩn kiểm tra chính tả không thể phân biệt giữa những từ sai chính tả và từ kỹ thuật. Vì vậy, tất cả các từ ngữ kỹ thuật sau khi được Check Spelling trong Word trở thành từ sai.

Vì lẽ đó Azmanam (một nghiên cứu sinh đang làm tiến sĩ hóa hữu cơ) đã tạo ra file Custom Dictionary dùng cho việc Spelling khi soạn thảo văn bản hóa học tiếng Anh. Download

Azmanam is a 4th year PhD candidate in synthetic organic chemistry. Research focuses on spiroketals and spiroketal-contaning natural product synthesis. (read postings) Tác giả nói: Khoảng thời gian này năm ngoái (cuối 2007), tôi đã tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề này. Tôi muốn tải về một từ điển “tuỳ Việt” để tải lên để xử lý văn bản của tôi để nhận ra tất cả các từ được đánh vần đúng, nhưng không được công nhận từ điển tiêu chuẩn. Đáng ngạc nhiên, tôi không thể tìm thấy một. Tôi tìm thấy một vài chương trình kiểm tra chính tả khoa học, nhưng chúng được trả cho tất cả các phiên bản. Tôi đã không quan tâm.

Vì vậy, tôi đặt ra để tạo từ điển hóa học của riêng tôi. Tôi đã hoàn thành nó vào đầu tháng Hai (2008), và nó đã được tổ chức tại Sciencebase nhờ David Bradley (đọc bài viết về việc phát hành bản gốc tại đây). Từ điển là tương đối nhỏ, có chứa một số 18.000 từ. Nhưng nó đã giúp rất nhiều.

Qua David, tôi đã được giới thiệu với Antony Williams từ chemspider.com. Tôi đã gặp anh một buổi chiều trong tháng hai, và ông đã đồng ý phát hành của các cơ sở dữ liệu của mình 1.300.000 định danh cho tôi để hội nhập với các nâng cấp kế tiếp. (Cập nhật: đọc writeup của Tony ở đây)

Tôi mất một lúc, nhưng nâng cấp xong và sẵn sàng cho việc phát hành. Click vào đây để tải về hóa học nén tập tin từ điển. Các 1.300.000 định danh đã được cất xuống khoảng 102.000 từ bổ sung cho các tập tin từ điển (thêm rằng trong một bài đăng riêng ở đây). Điều này bumps nâng cấp các từ điển từ 18.000 đến 104.000 ~ từ.

Quản trị: Các từ điển được cấp phép theo Creative Commons Attribution 3.0 License. Để tìm ra điều gì đó có nghĩa là, bấm vào đây. Từ điển này tương thích với Microsoft Office (Windows hay Mac), và Open Office (Windows hoặc Linux). Các tập tin cài đặt bao gồm các hướng dẫn để nâng cấp phiên bản cũ và cài đặt nó cho lần đầu tiên. Từ điển cũng có ích cho tất cả các nhà hóa học. Tuy nhiên, tôi là một nhà hóa học hữu cơ. Như vậy, từ điển đã được tạo ra từ suy nghĩ của một nhà hóa học hữu cơ. Nó có lẽ sẽ hữu ích nhất cho các nhà hóa học hữu cơ.

Hiện tại không thể bảo đảm rằng các từ điển là hoàn hảo hoàn toàn. Nếu bạn có ý kiến, câu hỏi, hoặc gợi ý, bạn có thể để chúng trong các ý kiến hoặc gửi e-mail cho tác giả phần mềm chemdictionary@gmail.com. Nếu bạn thấy một từ không có trong từ điển mà bạn muốn xem thêm vào, bạn có thể nhập dưới nó vài khung Add Word to Dictionary for Review trong trang chủ của tác giả.

Trang chủ: http://www.chemistry-blog.com/2008/12/17/chemistry-dictionary-for-word-processors-version-20