HyperChem v8.0.8 Portable - Xây dựng bản vẽ 3D cấu trúc phân tử phức tạp trong hóa học

Mới sưu tầm được cái này, màh không biết xài thế nào nữa, có ai biết xài chỉ mình với :notagree

HyperChem v8.0.8 Portable | 164.64 Mb

HyperChem kết hợp ngay cả các công cụ hóa học mạnh hơn tính toán hơn bao giờ hết, cũng như hỗ trợ nhiều ứng dụng của bên thứ ba. Bản vẽ của nó và khả năng vẽ và dễ sử dụng là tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp.

Features: . Chọn, xoay, dịch thuật, và thay đổi kích thước các cấu trúc với các công cụ điều khiển chuột thuận tiện. Sửa đổi các thiết lập để kiểm soát hoạt động của các công cụ. . Chuyển đổi bản phác thảo thô thành các cấu trúc 3D với HyperChem của người xây dựng mô hình?. . Thay thế bất kỳ Hydrogen lựa chọn với nhiều nhóm thế bao gồm cả thế tùy chỉnh của riêng bạn. . Áp dụng hạn chế xây dựng một cách dễ dàng: chỉ định chiều dài của trái phiếu, góc trái, góc xoắn, hoặc hình học có sự gắn kết về một nguyên tử được lựa chọn. . Xác định loại nguyên tử, nguyên tử phí, phí chính thức và khối lượng nguyên tử. . Xây dựng các cụm và hội đồng phân tử phức tạp, các nguyên tử và phân tử di chuyển cá nhân dễ dàng như bạn di chuyển nhóm. . Xây dựng chuỗi axit amin và axit nucleic từ các axit amin và các thư viện dư lượng nucleotide. . Đột biến dư lượng và từng bước xây dựng các phân tử lớn (làm thay đổi bất cứ lúc nào). . Thêm một hộp định kỳ của các phân tử nước trước equilibrated cho các nghiên cứu sự cứu rỗi dịch nước. điều kiện định kỳ ranh giới có thể được sử dụng với các hệ thống khác dung môi, hoặc không có dung môi. . Cấu trúc nhập khẩu từ các định dạng file tiêu chuẩn: Brookhaven PDB, ChemDraw CHM, MOPAC Z-ma trận, MDL MOL và ISIS Sketch, và Tripos file MOL2.

http://www.mediafire.com/?6mqt4bmg5h2mg4j