Hướng dẫn tìm fulltext trên trang cat.inst.fr

hướng dẫn tìm fulltext trên trang cat.inst.fr khi các bạn search những tài liệu trong trang này, thì có một số vấn đề cần chú ý như sau: CHÚ Ý 1: BẠN XEM TÊN TẠP CHÍ, VOL, NO, PAGE CHÚ Ý 2 XEM PUBLISHER: ĐÂY LÀ SOURCE CỦA BÀI BÁO ĐÓ ví dụ như: esevier, springer,… người ta sẽ cung cấp source cho mình ở đó, và bạn chỉ việc truy cập vô site của trang source, tìm đúng tạp chí đã cung cấp hoặc sử dụng công cụ search trong site đó để tìm link source của bài báo nha, như thế sẽ dễ dàng hơn khi bạn đi xin báo đó và nó sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng tìm kiếm tài liệu, vì đôi khi trong những trang đó vẫn có những bài báo full free mà, đặc biệt là trên RSC thì có rất nhiều bài báo free. have fun http://cat.inist.fr/