How Would You Move Mount Fuji!

How Would You Move Mount Fuji!

[b]Click here to download[/b]

(sưu tầm)

ps: sao lại ko đưa hình vào được thế này?

em cơm nguội click chuột phải lên cái hình muốn add vào, chọn properties sau đó copy cái link ấy và dán vàokhỏang trống sau khi ấn cái nút chèn ảnh trên thanh công cụ. thế là song , không nhất thết phải upload lên 1 trang trung gian. Bé 3 tuổi mà muốn "dời " cả núi Phú sỹ… khó tin quá. hàhà

HỪ… AI LẠI DEL BÀI CỦA EM RỒI HẢ TRỜI… phải chi cái đó làm như anh được thì em đã không phải post cái hình từ link của em rồi… khổ thật ai lại del bài của mình dzỵ???

Thằng báo tuổi trẻ nó dùng một trình quản lý file ảnh ảo… làm dzỳ lộ file ra cho mà post lung tung… hừ… chán bỏ xừ ĐÂY LÀ HÌNH… NẾU CÓ DEL BÀI THÌ XIN LÀM ƠN CHÈN HÌNH VÀO GIÚP BÀI VIẾT CHO NÓ SINH ĐỘNG CÁI T_T