Hỏi về tổng hợp phthalimide

Kawai vừa bị giao phải điều chế một hợp chất tên (English) là N - (2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl) phthalimide, công thức hóa học là C12H13NO3

Các điều chế thì không có gì khó khăn lắm tuy nhiên Kawai không tìm ra được bất cứ thông tin nào về chất này (nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy v.v. rất cần thiết để tách và tinh chế). Ngoài ra cũng không tìm ra IR (phổ hồng ngoại) mẫu để đối chiếu so sánh. Phổ cộng hưởng từ proton (HNMR) thì may còn tìm ra.

Các anh chị và các bạn nào có thông tin xin cung cấp cho Kawai. Vì cần gấp nên đánh bạo viết bài hỏi mọi người.

Cám ơn rất nhiều.

Tên và công thức thì chắc chắn là như Kawai viết bên trên, Kawai search cả buổi trên mạng cũng không ra :frowning: Cách điều chế thì nói chung cũng không khó khăn gì lắm, đi từ Phthalic anhydride cùng với 2-Amino-2-methyl propanol cộng tách nước thôi. Nhưng tổng hợp thì OK nhưng để tách và tinh chế thì Kawai cần những giá trị như nhiệt độ sôi (tương ứng với áp suất thích hợp)… Ngoài ra thầy hướng dẫn yêu cầu đo phổ hồng ngoại (IR) và cả phổ HNMR. Nhưng phổ IR đối chiếu Kawai cũng không search ra.

Để Kawai dùng Chemdraw vẽ công thức cấu tạo nó ra rồi dán lên đây sau. Thật ra dùng Chemdraw vẽ xong thì có thể search ra mấy cái nhiệt độ sôi hay nhiệt nóng chảy v.v. Tuy nhiên Kawai nghi ngờ những giá trị giả lập của programm lắm. Vì đó chỉ là những giá trị tính toán trên lý thuyết mà hóa học là khoa học thực nghiệm, chỉ làm ra rồi, tự mình đo, đối chiếu mới biết đúng sai.

cái này ban tìm tuyển tập IR và NMR (3 vol) của hẵng Merk chắc chắn là có
chúc may mắn