Hỏi về đường chuyển hóa các chất theo nhiệt độ

Mình muốn tìm các đồ thị về các phản ứng oxy hóa C3H6, CO bằng O2 theo nhiệt độ. Nghĩa là một trục biểu diễn độ chuyển hóa của CO, HC… một trục biểu diễn nhiệt độ. Thanks mọi người trước nhé