Hỏi về cách tính độ thay thế (substitution of degree)

Mình là thành viên mới của diễn đàn, mong các anh chị và các bạn gíup đỡ. Hiện nay mình đang làm về tổng hợp hóa hữu cơ, mình không biết cách để tính độ thay thế (substitution of degree) sau khi phản ứng xong dựa vào dữ liệu là các phân tích cơ bản %C,%N,…(elecmental analysis) và cả phương pháp tính dựa theo phổ cộng hưởng từ 1HNMR. Mong các thành viên có ai biết chỉ dùm, hoặc chỉ dùm tài liệu cho mình đọc. Mình đang học ở nước ngoài, nhưng vì chỉ mới làm về tổng hợp hóa học nên gần như chẳng rành lắm. cám ơn các bạn!!