hỏi tài liệu

Hồi xưa mình có theo học học phần tự chọn là “các pp phân tích sắc ký” thì có thầy “Tài” thì phải có 1 file ppt về sắc ký rất đẹp. Liệu mình có thể nhờ các bạn bên phân tích tìm hộ dạng file ppt với nhiều hình động minh họa giống như vậy và post lên diễn đàn giúp mình không?