Hỏi tài liệu về kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu

Hiện mình đang học phổ hấp thu và phổ phát xạ, cô giáo cho đề tài “các quá trình trong kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu” mà mình thì chưa có tài liêu…nếu ai có xin đựoc giúp đỡ mình vơi.cảm ơn rất nhiều àh với lại cũng cần tài liệu về kĩ thuật HPLC diode array nhưng hiện nay phần ứng dụng còn hơi heo…bạn nào biết xin hướng dẫn giúp…cảm ơn rất nhiêu.

Coi cái này xem có giúp được gì ko.